Kategoria: Historia Polski

Wybory do sejmu ustawodawczego z 19.01.1947 r.

Istotnym krokiem do budowy systemu totalitarnego w Polsce były pierwsze po wojnie zorganizowane wybory do Sejmu. W dniu 17 października 1946 r. podczas posiedzenia tzw. szóstki wyborczej (po trzech polityków z PPR: Gomułka, Zambrowski i Berman oraz PPS: Osóbka – Morawski, Szwalbe i Cyrankiewicz) uzgodniono rozpisanie wyborów na listopad 1946 r., a ich termin ustalono…
Referendum ludowe z 30.06.1946 r. czyli 3xTAK

Zgodnie z postanowieniami konferencji w Jałcie w dniach 4 – 11 lutego 1945 r., działający na ziemiach polskich Rząd Tymczasowy miał zostać przekształcony i oparty na szerszej podstawie społecznej „z włączeniem przywódców demokratycznych z samej Polski i Polaków z zagranicy”. Nowy organ władzy miał przyjąć nazwę Polskiego Rządu Tymczasowego Jedności Narodowej (TRzJN). Zarazem miał on…
Wojna polsko – rosyjska 1831 r.

W dniu 5 grudnia 1830 r. gen. Józef Chłopicki ogłosił się dyktatorem powstania. Z jego winy powstanie straciło dwa decydujące miesiące. Zmarnowano okres, w którym powstańcy mogli ująć inicjatywę w swoje ręce. W Petersburgu obawiano się polskiej ofensywy za Bug i wejścia polskich oddziałów na tereny Cesarstwa Rosyjskiego. Generał dążył bowiem do porozumienia z caratem…
Noc listopadowa 1830 r.

                Rok 1830 a w szczególności lipiec tegoż roku przyniósł wybuch rewolucji w Paryżu. W jej wyniku usunięto z tronu Burbonów a rządy objął Ludwik Filip. W miesiąc później powstali Belgowie przeciw Holendrom. Oba te wydarzenia odbiły się szerokim echem w Królestwie Polskim, przyspieszając wybuch powstania. Także poczynania cara Mikołaja przyczyniły się również do jego…

  • RSS