Referendum ludowe z 30.06.1946 r. czyli 3xTAK

Zgodnie z postanowieniami konferencji w Jałcie w dniach 4 – 11 lutego 1945 r., działający na ziemiach polskich Rząd Tymczasowy miał zostać przekształcony i oparty na szerszej podstawie społecznej „z włączeniem przywódców demokratycznych z samej Polski i Polaków z zagranicy”. Nowy organ władzy miał przyjąć nazwę Polskiego Rządu Tymczasowego Jedności Narodowej (TRzJN). Zarazem miał on…
Wojna polsko – rosyjska 1831 r.

W dniu 5 grudnia 1830 r. gen. Józef Chłopicki ogłosił się dyktatorem powstania. Z jego winy powstanie straciło dwa decydujące miesiące. Zmarnowano okres, w którym powstańcy mogli ująć inicjatywę w swoje ręce. W Petersburgu obawiano się polskiej ofensywy za Bug i wejścia polskich oddziałów na tereny Cesarstwa Rosyjskiego. Generał dążył bowiem do porozumienia z caratem…
Noc listopadowa 1830 r.

                Rok 1830 a w szczególności lipiec tegoż roku przyniósł wybuch rewolucji w Paryżu. W jej wyniku usunięto z tronu Burbonów a rządy objął Ludwik Filip. W miesiąc później powstali Belgowie przeciw Holendrom. Oba te wydarzenia odbiły się szerokim echem w Królestwie Polskim, przyspieszając wybuch powstania. Także poczynania cara Mikołaja przyczyniły się również do jego…
Marsz wyzwolicieli 17 września 1939 roku

Rankiem 17 września 1939 roku oddziały Armii Czerwonej przekroczyły granicę II Rzeczypospolitej i wkroczyły na teren Kresów Wschodnich. Przez długi okres czasu w historiografii, ze względów ideologicznych, obowiązywała zasada według której agresja Związku Radzieckiego na Polskę była jedynie wkroczeniem wojsk sowieckich „w dobrej wierze”. Jak mawiano Robotniczo – Chłopska Armia Czerwona nie napada lecz wyzwala….

  • RSS