Istotnym krokiem do budowy systemu totalitarnego w Polsce były pierwsze po wojnie zorganizowane wybory do Sejmu. W dniu 17 października 1946 r. podczas posiedzenia tzw. szóstki wyborczej (po trzech polityków z PPR: Gomułka, Zambrowski i Berman oraz PPS: Osóbka – Morawski, Szwalbe i Cyrankiewicz) uzgodniono rozpisanie wyborów na listopad 1946 r., a ich termin ustalono…