Tagi: zimna wojna

Kryzys kubański część 3

Klęska desantu kubańskich rebeliantów w Zatoce Świń w kwietniu 1961 roku stanowiła porażkę amerykańskiej dyplomacji wobec Kuby. Cały proces przygotowania oraz przeprowadzenia operacji desantowej unaoczniło wiele błędów, jakie zostały popełnione m.in. złe rozpoznanie rejonu lądowania czy kompletny brak informacji o rzeczywistej dyslokacji oddziałów kubańskich w przeddzień lądowania. Konsekwencją klęski jaka miała miejsce w Zatoce Świń…
Kryzys kubański część 2

Podejmowane przez CIA działania sabotażowe na Kubie miały być wstępem do inwazji na wyspie. Zakładano, że po opanowaniu przyczółka na wyspie zostanie utworzony rząd tymczasowy. Będzie to również początek antycastrowskiej rewolucji. W dniu 4 kwietnia 1961 roku prezydent John F. Kennedy podjął decyzję o zbrojnej interwencji na Kubę. Desantu na wyspie mieli dokonać żołnierze kubańscy…
Kryzys kubański część 1

Początek lat sześćdziesiątych XX wieku przyniósł kolejną dekadę konfrontacji pomiędzy komunistycznym Wschodem a kapitalistycznym Zachodem. Terenem rywalizacji między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi stała się Afryka, Ameryka Środkowa i Południowa a także rejon azjatycki. Oba mocarstwa starały się rozszerzyć swoją strefę wpływów możliwie na jak największym obszarze. W tym wyścigu blok sowiecki miał większe sukcesy….

  • RSS