Tagi: ZSRR

Kryzys kubański część 3

Klęska desantu kubańskich rebeliantów w Zatoce Świń w kwietniu 1961 roku stanowiła porażkę amerykańskiej dyplomacji wobec Kuby. Cały proces przygotowania oraz przeprowadzenia operacji desantowej unaoczniło wiele błędów, jakie zostały popełnione m.in. złe rozpoznanie rejonu lądowania czy kompletny brak informacji o rzeczywistej dyslokacji oddziałów kubańskich w przeddzień lądowania. Konsekwencją klęski jaka miała miejsce w Zatoce Świń…
Kryzys kubański część 2

Podejmowane przez CIA działania sabotażowe na Kubie miały być wstępem do inwazji na wyspie. Zakładano, że po opanowaniu przyczółka na wyspie zostanie utworzony rząd tymczasowy. Będzie to również początek antycastrowskiej rewolucji. W dniu 4 kwietnia 1961 roku prezydent John F. Kennedy podjął decyzję o zbrojnej interwencji na Kubę. Desantu na wyspie mieli dokonać żołnierze kubańscy…
Marsz wyzwolicieli 17 września 1939 roku

Rankiem 17 września 1939 roku oddziały Armii Czerwonej przekroczyły granicę II Rzeczypospolitej i wkroczyły na teren Kresów Wschodnich. Przez długi okres czasu w historiografii, ze względów ideologicznych, obowiązywała zasada według której agresja Związku Radzieckiego na Polskę była jedynie wkroczeniem wojsk sowieckich „w dobrej wierze”. Jak mawiano Robotniczo – Chłopska Armia Czerwona nie napada lecz wyzwala….

  • RSS